Tdap Aşısı (Tetanoz, Difteri, Boğmaca)

Neden aşı olalım?

Tetanoz, difteri ve boğmaca çok ciddi hastalıklardır. Tdap aşısı bizi bu hastalıklardan koruyabilir. Ayrıca, hamile kadınlara yapılan Tdap aşısı yenidoğan bebekleri boğmacadan korur.

TETANOZ (kazıklıhumma) bugün Birleşik Devletlerde nadir görülmektedir. Genellikle vücudun her yerinde meydana gelen ağrılı kas gerilmesi ve sertliğine neden olur.

 • Baş ve boyundaki kasların kasılı kalmasına neden olabilir, böylece ağzınızı açamaz, yutamaz veya bazen nefes alamazsınız. Tetanoz en iyi tıbbi bakım varlığında bile nfekte olan her 10 kişiden yaklaşık birini öldürür.

DİFTERİ de bugün Birleşik Devletlerde nadir görülmektedir. Boğazın arka kısmında kalın bir tabakanın oluşmasına neden olabilir.

 • Solunum problemleri, kalp yetmezliği, felç ve ölüme yol açabilir.

PERTUSİS (Boğmaca), solunum güçlüğü, kusma ve uyku bozukluğuna yol açabilen ciddi öksürük nöbetlerine neden lur.

 • Kilo kaybı, idrar kaçırma ve kaburga kırıklarına da neden olabilir. Boğmaca, 100 ergen hastanın 2’sinin ve 100 erişkin hastanın 5’inin hastaneye yatırılmasına ya da zatürre veya ölümü de içeren komplikasyonlara yol açar.

Bu hastalıklara bakteriler neden olur. Difteri ve boğmaca, kişiden kişiye öksürük veya hapşırık ile çıkan salgılar yoluyla yayılır. Tetanoz kesikler, çizikler veya yaralardan geçerek vücuda girerler.

Aşılardan önce, Birleşik Devletlerde her yıl 200.000 difteri, 200.000 boğmaca ve yüzlerce tetanoz vakası bildirilirdi. Aşılama başladığından beri, tetanoz ve difteri vakaları yaklaşık % 99, boğmaca ise yaklaşık % 80 oranında düşmüştür.

Tdap aşısı

Tdap aşısı ergenleri ve yetişkinleri tetanoz, difteri ve boğmacadan koruyabilir. Tdap’ın bir dozu, 11 ya da 12 yaşında rutin olarak yapılır. Bu yaşta Tdap yapılmayan kişilere mümkün olan en kısa zamanda yapılmalıdır.

Tdap, özellikle sağlık çalışanları ve 12 aylıktan küçük bir bebek ile yakın temasta olan herkes için önemlidir.

Yenidoğan bebekleri boğmacadan korumak için gebe kadınlara her gebelikte bir doz Tdap yapılmalıdır. Boğmacanın şiddetli, hayatı tehdit eden komplikasyonlarının riski bebekler için en yüksektir.

Td adı verilen bir başka aşı, tetanoz ve difteriden koruma sağlar ama boğmacadan korumaz. Her 10 yılda bir Td rapeli yapılmalıdır. Daha önce hiç Tdap yapılmadıysanız, bu rapellerden biri olarak Tdap uygulanabilir. Tdap ayrıca ciddi bir kesik veya yanık sonrasında tetanoz enfeksiyonunu önlemek için de yapılabilir.

Doktorunuz veya size aşı uygulayan kişi daha fazla bilgi verebilir.

Tdap, diğer aşılarla aynı anda güvenle uygulanabilir.

Bazı insanlara bu aşı yapılmamalı

 • Herhangi bir difteri, tetanoz veya boğmaca içeren aşı uygulamasının ardından yaşamı tehdit eden alerjik reaksiyon geçirmiş VEYA bu aşının herhangi bir bileşenine karşı ciddi bir alerjisi olan kişilere DTaP aşısı yapılmamalıdır. Size aşı yapan kişiye herhangi bir ciddi alerji hakkında bilgi veriniz.
 • Çocukluk çağı DTP veya DTaP dozu ya da daha önceki bir doz Tdap’tan sonra 7 gün içinde koma ya da tekrarlayan nöbet atakları geçirenlere, bu durumu açıklayacak aşıdan başka bir neden bulunmadığı sürece Tdap yapılmamalıdır. Ancak, bu kişilere Td yapılabilir.
 • Aşağıdaki durumları doktorunuzla konuşunuz:
  • Nöbet geçirme veya başka bir sinir sistemi sorunu,
  • Difteri, tetanoz veya boğmaca içeren herhangi bir aşıdan sonra şiddetli ağrı veya şişlik,
  • Guillain Barre Sendromu (GBS) adı verilen bir rahatsızlık öyküsü,
  • Enjeksiyonun planlandığı gün iyi hissetmeme.

Aşı reaksiyonu riskleri

Aşılar dâhil olmak üzere her ilacın yan etkiye neden olma riski vardır. Bunlar genellikle hafiftir ve kendiliğinden düzelir. Ciddi reaksiyonlar da mümkündür ama nadir görülürler.

Tdap aşısı uygulananların çoğunda herhangi bir sorun yaşanmaz.

Tdap aşısını takiben görülebilen hafif sorunlar: (Faaliyetlere etki etmeyen)

 • Enjeksiyon yapılan yerde ağrı (yaklaşık 4 ergenin 3’ü ya da 3 yetişkinin 2’sinde)
 • Enjeksiyon yapılan yerde kızarıklık veya şişme (yaklaşık 5 kişinin 1’inde)
 • En az 100,4 ° F olan hafif ateş (yaklaşık 25 ergenin 1’i ya da 100 yetişkinin 1’inde)
 • Baş ağrısı (yaklaşık 10 kişinin 3 ya da 4’ünde)
 • Yorgunluk (yaklaşık 3 ya da 4 kişinin 1’inde)
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı (yaklaşık 4 ergenin 1’i ya da 10 yetişkinin 1’inde)
 • Üşüme, titreme, eklem ağrıları (yaklaşık 10 kişinin 1’inde)
 • Vücut ağrıları (yaklaşık 3 veya 4 kişinin 1’inde)
 • Döküntü, bezelerde şişlik (nadir)

Tdap aşısını takiben görülebilen orta dereceli ciddi sorunlar: (Faaliyetlere etki eden fakat tıbbi yardım gerektirmeyen)

 • Enjeksiyon yapılan yerde ağrı (yaklaşık 5 veya 6 kişinin 1’inde)
 • Enjeksiyon yapılan yerde kızarıklık veya şişlik (yaklaşık 16 ergenin 1’i ya da 12 yetişkinin 1’inde)
 • 102 ° F’ın üzerindeki ateş (yaklaşık 100 ergenin 1’i veya 250 yetişkinin 1’inde)
 • Baş ağrısı (yaklaşık 7 ergenin 1’i veya 10 yetişkinin 1’inde)
 • Bulantı, kusma, ishal, karın ağrısı (yaklaşık 100 kişide 1 veya 3 kişiye kadar)
 • Enjeksiyon yapılan kolun tamamında şişlik (yaklaşık 500 kişinin 1’inde).

Tdap aşısını takiben görülebilen ciddi sorunlar: (Olağan faaliyetleri engelleyip, tıbbi bakım gerektiren)

 • Kolda enjeksiyon yapılan yerde şişlik, şiddetli ağrı, kanama ve / veya kızarıklık (nadir).

Enjekte edilen herhangi bir aşıdan sonra ortaya çıkabilecek sorunlar:

 • Bazı insanlar bazen aşı dâhil tıbbi bir işlemden sonra bayılabilirler. Yaklaşık 15 dakika boyunca oturma veya uzanma, bayılmayı ve düşüşün neden olduğu yaralanmaları önlemeye yardımcı olabilir. Başınız dönerse, görme değişikliğiniz olursa veya kulaklarınızda çınlama varsa doktorunuza söyleyiniz.
 • Bazı insanlarda, şiddetli omuz ağrısı ve enjeksiyon yapılan kolda hareket zorluğu olabilir. Bu çok nadiren olur.
 • Herhangi bir ilaç ciddi bir alerjik reaksiyona neden olabilir.

Bu tür reaksiyonlar aşıdan sonra çok nadir görülür, yaklaşık bir milyon dozda bir olduğu tahmin edilmektedir ve aşılamadan sonra birkaç dakika ila birkaç saat içinde meydana gelebilir.

Herhangi bir ilaç gibi bir aşının da, ciddi bir tıbbi hasar veya ölüme neden olma ihtimali, çok düşük olsa da vardır.

Aşıların güvenliği daima izlenmektedir.

Ciddi bir reaksiyon olursa?

Neye dikkat etmeliyim?

Şiddetli alerjik reaksiyon belirtileri, çok yüksek ateş veya alışılmadık davranışlar gibi sizi kaygılandıran tüm belirtilere dikkat ediniz.

Ciddi alerjik reaksiyon belirtileri, kurdeşen, yüzün ve boğazın şişmesi, nefes darlığı, hızlı kalp atışı, sersemlik ve güçsüzlük olabilir. Bunlar aşılamadan sonra genellikle birkaç dakika ila birkaç saat içinde başlayacaktır.

Immunization Action Coalition ndan uyarlanan, AşI bi̇lgi̇lendi̇rme açiklamasi