Konjuge pnömokok aşisi (PCV13)

Pnömokok hastalığı

Pnömokok hastalığından korunmak için küçük çocuklara ve bazı sağlık problemleri olan daha büyük çocuklar ve erişkinlere konjuge pnömokok aşısı (PCV13 veya Prevnar 13) önerilir.

Pnömokok hastalığına Streptococcus pneumoniae bakterisi neden olur. Bu bakteri yakın temas yoluyla insandan insana geçer.

Pnömokok hastalığı kanda enfeksiyon, pnömoni ve menenjit gibi ciddi sağlık problemlerine neden olur.

Menenjit beyin zarlarının enfeksiyonudur. Pnömokok menenjiti nadirdir (yılda 100,000 de 1 olgu) ancak sağırlık ve beyinde zedelenme gibi diğer sağlık problemlerine de neden olabilir. Ayrıca yakalanan her 10 çocuktan 1 i ölür.

2 yaş altındaki çocuklar büyük çocuklara göre ciddi hastalıklar için daha riskli gruptur. Bazı sağlık problemleri olan kişiler, 65 yaş üzerindekiler ve sigara içenler yüksek risk grubundadırlar.

Pnömokok aşısının rutin kullanımından önce ABD de 5 yaş altı çocuklarda her yıl pnömokoklar:

  • 700 den fazla menenjit olgusuna,
  • 13,000 kanda enfeksiyona ve
  • yaklaşık 5 milyon kulak enfeksiyonuna
  • ve yaklaşık 200 ölüme neden oluyordu.

Pnömokok enfeksiyonlarının tedavisi zor olabilir. Çünkü bakteri, hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların bazılarına direnç geliştirmiştir. Bu durum da pnömokok enfeksiyonlarının önlenmesini daha
önemli kılmaktadır.

PCV13 aşısı

Pnömokok bakterisinin 90 dan fazla suşu vardır. PCV13 bunların 13 üne karşı korur. Bu 13 suş çocuklarda ki ciddi pnömokok enfeksiyonlarının çoğundan ve erişkinlerdekinin yarısına yakınından
sorumludur.

PCV13 çocuklara 2, 4, 6 ve 12-15 aylarda yapılmaktadır. Bu yaş grubu çocuklar pnömokok enfeksiyonlarının ciddi riskleri altındadır.

PCV13 aşısı bazı daha büyük çocuklar ve erişkinlere de önerilebilir. Ayrıntıları doktorunuzdan öğrenebilirsiniz.

PCV13 e ek olarak bazı çocuklara ve erişkinlere ve 65 yaş üzerindeki herkese PPSV23 isimli değişik bir aşı da yapılabilir. Bu aşı için ayrı bir Aşı Bilgi Formu(VIS) vardır.

Önlemler

Bu aşının, daha önce var olan PCV7 (veya Prevnar) nin veya difteri toksoidi (örn: DTaP) içeren başka bir aşının daha önceki uygulamalarından sonra şiddetli (hayatı tehdit eden) alerjik reaksiyon gelişen çocuklara PCV13 uygulanmamalıdır.

PCV13 ün herhangibir bileşenine karşı ciddi alerjisi olduğu bilinen çocuklara PCV13 yapılmamalıdır.

Çocuğunuzun ciddi alerjileri varsa doktorunuza bu durumu bildirin.

Aşı tarihinde hastalığı olan kişilere aşı yapılması için doktorunuz iyileşmesini bekleyebilir.

Bu önlemler hakkında daha fazla bilgiyi doktorunuzdan alabilirsiniz

PCV13 ün riskleri nelerdir?

Her zaman, bir aşının ilaçlara benzer şekilde yan etkileri olabilir. Bunlar genellikle hafiftir ve kendiliklerinden geçerler ancak ciddi reaksiyonlar da olasıdır.

Bildirimde bulunulan yan etkiler doz ve yaşla değişmekle birlikte ortalama:

  • Çocukların yarısında uyku hali, geçici iştah azalması ve aşı yapılan yerde kızarıklık veya hassasiyet,
  • 3 çocuktan 1 inde aşı yapılan yerde şişlik,
  • 3 çocuktan 1 inde hafif ateş ve 20 çocuktan birinde daha yüksek ateş (102.2 F üzeri),
  • 10 çocuktan 8 inde huysuzluk, huzursuzluk görülmüştür.

Aşılara bağlı hayatı tehdit eden alerjik reaksiyonlar çok nadirdir. Olursa da aşının birkaç dakika ile birkaç saat sonrasında görülür.

Erişkinlerde aşı yapılan yerde kızarıklık, ağrı ve şişlik bildirilmiştir. Hafif ateş, kırgınlık, başağrısı, üşüme ve kas ağrıları da bildirimler arasındadır.

Herhangi bir aşıya bağlı yaşamı tehdit eden ciddi reaksiyonlar çok nadirdir.

Ciddi bir reaksiyon olursa?

Neye dikkat etmeliyim?

Yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı veya ishal gibi olağandışı bir durum olup olmadığını takip ediniz.

Allerjik reaksiyon belirtileri, tabletleri yuttuktan birkaç dakika ila birkaç saat içinde ortaya çıkan nefes darlığı, ses kısıklığı, hırıltılı solunum, kurdeşen, solukluk, güçsüzlük, hızlı kalp atışı veya baş dönmesi olabilir.

Immunization Action Coalition ndan uyarlanan, AşI bi̇lgi̇lendi̇rme açiklamasi