Kizamik, kabakulak ve kizamikçik (MMR) aşisi

Niçin aşılanmalısınız?

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık ciddi hastalıklardır. Aşılardan önce özellikle çocukllarda çok sık görülürlerdi.

Kızamık

 • Kızamık virüsü döküntü, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ve ateşe neden olur
 • Kulak enfeksiyonuna, zatürreye, havale geçirmeye, beyin zedelenmesine ve ölüme yol açabilir.

Kabakulak

 • Kabakulak virüsü ateş, başağrısı, kas ağrısı, iştahsızlık ve tükrük bezlerinde şişmeye neden olur.
 • Sağırlığa, menenjite (beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu), testislerin ve overlerin ağrılı şişliklerine ve nadiren kısırlığa yol açabilir.

Kızamıkçık (Alman Kızamığı)

 • Kızamıkçık virüsü döküntü, hafif ateş ve artrite (daha çok kadınlarda) neden olur.
 • Bir kadın gebeliği esnasında kızamıkçığa yakalanırsa, düşük yapabilir veya bebeği ciddi doğumsal anomalilerle doğar.

Bu hastalıklar insandan insana hava yoluyla yayılır. Siz hastalığı geçirmekte olan birinin etrafında bulunurken kapabilirsiniz.

Kızamık, kabakulak ve kızamıkçık (MMR) aşısı çocukları (ve erişkinleri) bu hastalıkların üçünden de koruyabilir.

Başarılı aşı programları sayesinde eskiye göre ABD de bu hastalıklar çok daha az görülmektedir. Eğer aşılamayı durdurmuş olsak hastalıklar geri dönecektir.

MMR aşısı kimlere ve ne zaman yapılmalıdır?

Çocuklara MMR aşısı 2 kez yapılmalıdır:

 • Birincisi 12-15 aylıkken
 • ve ikincisi 4-6 yaşlar arasında (1. dozdan en az 28 gün geçmişse daha erken de yapılabilir).

Bunlar önerilen yaşlardır. Çocuklar ikinci dozu birinciden en az 28 gün sonra olmak üzere her yaşta olabilirler.

Yurtdışına gidecek 12 aydan küçük bazı çocuklara bir doz MMR yapılmalıdır. (Bu doz rutin aşılama programı aşısı olarak sayılmaz)

Bazı erişkinlerde MMR aşısı olmalıdırlar: Genel olarak 1956 dan sonra doğmuş, 18 yaşında veya daha büyük herkes aşı olduğunu veya üç hastalığı da geçirdiğini göstermedikçe en az bir doz MMR aşısı olmalıdır.

MMR aşısı diğer aşılarla aynı zamanda uygulanabilir. Daha fazla bilgi için doktorunuza veya hemşirenize sorunuz.

1 ve 12 yaş arasındaki çocuklar MMRV isimli MMR ve suçiçeği aşılarını birlikte içeren aşıyı da olabilirler. Bu aşı için ayrı bir VIS bulunmaktadır.

Bazı kişilere MMR aşısı yapılmamalıdır veya beklemelidirler

 • Jelatine, neomisin antibiyotiğine veya MMR aşısının diğer bir bileşenine karşı hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon öyküsü olanlara MMR aşısı yapılmamalıdır. Doktorunuza ciddi alerjiniz varsa söyleyin.
 • MMR veya MMRV aşılarının daha önceki bir dozu sonrası hayatı tehdit edici alerjik reaksiyon öyküsü olanlara bir daha bu aşılar yapılmamalıdır.
 • Aşı tarihinde hastalığı olan bazı kişilerin iyileşmesi beklenebilir ve aşı ertelenebilir.
 • Hamile kadınlar MMR aşısı olmamalıdır. Aşı olması gereken kadınlar doğum yapıncaya kadar beklemelidir. MMR aşısı olduktan sonra 4 hafta geçmeden hamile kalmamalıdırlar.
 • Aşağıdaki durumlardan herhangi biri aşının yapılmamasını veya ertelenmesini gerektirebilir:
  • Bağışıklık sistemini etkileyen bir hastalığı olanlar veya HIV/AIDS olanlar
  • Steroidler gibi bağışık sistemini etkileyen ilaçlarla tedavi olanlar
  • Her çeşit kanser,
  • X-ray veya ilaçlarla kanser tedavisi alanlar,
  • Daha önce trombosit sayısı düşük çıkanlar (bir kan hastalığı)
  • Son 4 hafta içinde başka bir aşı olanlar,
  • Yeni kan transfüzyonu olanlar veya kan ürünleri verilenler

MMR aşısının riskleri nelerdir?

Her zaman, bir aşının ilaçlar gibi şiddetli allerjik reaksiyonlara neden olabileceği bilinmelidir.

Ancak MMR aşısının ciddi yan etkilere veya ölüme neden olma riski oldukça düşüktür.

MMR aşısı olmak bu üç hastalığın birini bile geçirmekten daha az risklidir.

MMR aşısı yapılan birçok kişinin hiçbir problemi olmaz.

Küçük problemler

 • Ateş (6 kişiden en fazla 1 inde)
 • Hafif döküntü (yaklaşık 20 kişiden 1 inde)
 • Yanaklardaki veya boyundaki (nadiren) bezlerde şişlik (yaklaşık 75 kişiden 1 inde)

Bu problemler olursa , genellikle aşıdan sonraki 6-14. günlerde görülür. İkinci dozdan sonra daha az sıklıkta görülürler.

Orta derecede problemler

 • Ateşin neden olduğu havale geçirme (yaklaşık 3000 dozdan 1 inde)
 • Çoğunlukla adölesan veya erişkin kadınlarda eklemlerde geçici ağrı ve katılık hali (4 kişiden 1 inde)
 • Kanama bozukluğuna yol açabilen trombosit sayısında geçici azalma (yaklaşık 30,000 dozda 1 kişide)

Şiddetli problemler (Çok Nadir)

 • Ciddi allerjik reaksiyon (1 milyon dozda 1 den az)
 • MMR aşısı olduktan sonra görülebileceği bilinen birçok başka ciddi problem vardır. Bunlar:
  • Sağırlık
  • Uzun süren nöbetler, koma veya bilinç kaybı
  • Kalıcı beyin zedelenmesidir.

Ancak bunlar o kadar nadirdir ki bunların aşıya bağlı olduğunu söylemek zordur.

Ciddi bir reaksiyon olursa?

Neye dikkat etmeliyim?

Yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı veya ishal gibi olağandışı bir durum olup olmadığını takip ediniz.

Allerjik reaksiyon belirtileri, tabletleri yuttuktan birkaç dakika ila birkaç saat içinde ortaya çıkan nefes darlığı, ses kısıklığı, hırıltılı solunum, kurdeşen, solukluk, güçsüzlük, hızlı kalp atışı veya baş dönmesi olabilir.

Immunization Action Coalition ndan uyarlanan, AşI bi̇lgi̇lendi̇rme açiklamasi