Aşı bilgileri

Bu bölüm, bir aşı ile erişkin aşı alıcılarının ve çocukların ve ergenlerin aşılarının faydaları ve riskleri hakkında bazı makaleleri listeler. Bazı ülkelerin yasaları, belirli aşılar verildiğinde (her dozdan önce) aşı bilgi tablolarının verilmesini gerektirir. Bu makaleler, Birleşmiş Milletler hükümet halk sağlığı ajansı olan Hastalık Kontrolü ve Korunma Merkezleri (CDC) tarafından üretilen “Aşı Bilgi Beyanları” (VIS) olarak bilinen bilgi formlarına dayanmaktadır.

Bazı aşı türleri

 1. Adenovirüs Aşısı
 2. Şarbon Aşısı
 3. Varisella Su Çiçeği Aşısı
 4. Kolera Aşısı
 5. Difteri, Tetanos ve Boğmaca Aşısı
 6. Hemofili Grip Tip B Aşısı
 7. Hepatit A Aşısı
 8. Hepatit B Aşısı
 9. İnsan Papillom Virüs Aşısı
 10. Grip Aşısı (inaktiv or rekombinant)
 11. Grip Aşısı (canlı, i̇ntranazal)
 12. Japon Ensefaliti Aşısı
 13. Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık Aşısı (MMR)
 14. MMRV (Kızamık, Kabakulak, Rubella ve Varisella) Aşısı
 15. Meningokok ACWY Aşısı- MenACWY nad MPSV4
 16. Oral Çocuk Felci Aşısı
 17. Pnömokok Konjüge Aşısı (PCV13)
 18. Pnömokok Polisakarid Aşısı (PPSV23)
 19. Çocuk Felci Aşısı (IPV)
 20. Kuduz Aşısı
 21. Rotavirüs Aşısı
 22. Serogrup B Meningokok Aşısı (MenB)
 23. Canlı Zoster (Zona) Aşısı, ZVL
 24. Rekombinant Zoster (Zona) Aşısı, RZV
 25. Tetanos, Difteri Aşısı (Td)
 26. Tetanos, Difteri Hücresiz Boğmaca Aşısı (Tdap)
 27. Tifo Aşısı
 28. Sarıhumma Aşısı